VOORBEELDIG NIEUW DISTRIBUTIECENTRUM IN GREENPORT VENLO

Actueel, werken No Comments

BRAND LOYALTY OPENT DUURZAAM DISTRIBUTIECENTRUM IN GREENPORT VENLO

 

  Brand Loyalty Greenport Venlo

 

In het najaar van 2013 zijn de activiteiten in het nieuwe distributiecentrum van Brand Loyalty in het Business Park Siberië in Greenport Venlo gestart.
Het is een ultramodern en duurzaam distributiecentrum met het BREEAM Certificaat “Very Good”
Het voorbeeldige van deze nieuwe vestiging uit zich zowel in de fysieke als in de sociale duurzaamheid.

Fysieke Duurzaamheid.
Het innovatieve en milieuvriendelijke ontwerp bevat de volgende elementen:
- hoogfrequente dynamische verlichting
- meetapparatuur voor energieverbruik eindverbruiker
- energiezuinige buitenverlichting
- sanitaire toestellen met verminderd waterverbruik, lekdetecties, infrarooddetectie op waterkraan
- bevordering van plaatselijke fauna en flora
- carpoolplaatsen
- aansluiting hemelwaterafvoer gebouw en terrein op infiltratiegebied met ecologische waarde
- toekomstig gebruik van restwarmte uit het glastuinbouwgebied

Sociale duurzaamheid.
Wat deze activiteit in Greenport Venlo uniek maakt is de van tevoren ingeplande sociale duurzaamheid. Bij de aanvraag voor de vestiging van dit distributiecentrum zijn door de gemeente Peel en Maas en Brand Loyalty afspraken gemaakt over de plaatsing van mensen met achterstand op de arbeidsmarkt. Brand Loyalty wilde daaraan vanuit hun MVO doelstellingen graag hun bijdrage aan leveren door dit aan de logistieke dienstverlener mee te geven. Seacon Logistics uit Venlo gaat als logistieke dienstverlener de logistieke operatie uitvoeren. Deze plaatsing van mensen met achterstand op de arbeidsmarkt zal in samenwerking met de gemeente, sociale werkvoorziening en UWV begin 2014 door Seacon Logistics worden geïmplementeerd.

Voorbeeld van arbeidsparticipatie.
Deze werkwijze heeft als voorbeeld gediend voor de oprichting van Jobcenter Greenport Venlo. Er komt in de nabije toekomst een grote nadruk op arbeidsparticipatie in het kader van de participatiewet. Gemeenten moeten zich steeds meer beseffen er combinaties gemaakt kunnen worden van aanbieden vestigingslocaties en verkopen van grond met het aanbieden van personeel met goede arrangementen. Gemeenten ontwikkelen geen bedrijventerreinen om grond te verkopen maar om de juiste werkgelegenheid binnen te halen. Het huidige toekomstperspectief maakt het noodzakelijk dat de werkgelegenheid voor alle inwoners meer doelgericht bij de acquisitie van bedrijven ter sprake komt.

Wonen voor € 450 per maand

Actueel, Wonen No Comments

Meegroeiwoning
< Foto: Meegroeiwoning van Vermeer Architecten>

STARTERSWONING KOPEN VOORDELIGER DAN HUREN
De gemeente Peel en Maas geeft korting op de bouwgrond aan groepen starters die zelf een plan mogen maken en zelf kunnen kiezen met welke architect en aannemer ze in zee gaan. Dit is het zgn. collectief particulier opdrachtgeverschap.  We willen de grond die in eigendom is van de gemeente nu in erfpacht geven tegen een zeer aantrekkelijke erfpachtcanon met de voorwaarden die we afgestemd hebben met de bank zodat de financiering kan worden verleend. Wat daar nu nog bij komt is dat de voor starters die ook in aanmerking komen voor de starterslening 10% korting geven op kavels van maximaal 150 m2. Er kunnen nu woningen worden gebouwd tegen bouwkosten vrij op naam voor € 100.000 of nog goedkoper. Als je de maandlasten voor rente en aflossingen dan berekend dan is dit nog goedkoper als huur. Er zijn al verschillende aanbieders die starters van complete woningen voor minder dan € 100.000 bouwkosten kunnen bouwen. Afhankelijk van deze kosten komen we dan op maandelijkse kosten voor rente, aflossingen en erfpachtcanon van ongeveer € 450. Daarbij is rekening gehouden met het belastingvoordeel van de rente-aftrek.

BETER KOPEN DAN HUREN?
Wat de startende jongere dan nog zou kunnen tegenhouden om te kopen in vergelijking met huur is de onzekerheid van de toekomst. Huur kun je opzeggen. Als je een koopwoning verlaat die niet direct verkocht wordt dan zit je met een restschuld. Ik wil daarvoor wel een ballonnetje oplaten. Een idee zou zijn om die belemmering weg te halen door als gemeente aan te bieden voor de eerste  jaren de woning over te willen nemen voor de restschuld als je dringend moet verhuizen voor bijv. en andere baan. Je moet in de discussie daarover dan wel goed in beeld brengen wat de risico’s voor de gemeente zouden zijn voor deze goedkope woningen die rendabel te verhuren zijn en waarvan de grond via de erfpacht toch al in eigendom van de gemeente is. Je zou kunnen bekijken of en onder welke voorwaarden die risico’s aanvaardbaar zouden zijn. Als dat levensloopbestendige woningen zijn die op goede locaties ook geschikt zijn voor senioren dan zou het risico wel eens heel beperkt kunnen zijn.

Ik zie nu dat er jongeren zijn die we graag in de gemeente zouden behouden geen woning kunnen krijgen omdat ze geen huurwoning voor hun beschikbaar is. Bovendien kunnen ze geen woning kopen omdat ze geen vast arbeidscontract hebben en ze het risico daarom niet kunnen lopen. We hebben de jongeren hard nodig om de leefbaarheid in de kernen en de economische activiteiten op peil te houden. Dat vraagt in deze veranderde omstandigheden om een vernieuwende aanpak, waarover we de discussie snel moeten starten.

Greenport Venlo Campus op volle kracht vooruit

Actueel, werken No Comments

Greenport Venlo Campus op volle kracht vooruit
Foto Limburg&Co

Op foto van links naar rechts:
Peter Fleuren, Twan Beurskens (gedeputeerde), Jerôme Verhagen (directeur (LIOF), Emmo Meijer (Greenport Venlo Innovation Center), Jaques Heuschen (Provincie Limburg)

Met de Floriade 2012 heeft de regio Venlo gezaaid, de komende jaren zal inhoud gegeven moeten worden aan het oogsten. Ondernemers hebben elkaar gevonden tijdens de Floriade en zullen hieraan een vervolg moeten geven.
Klik HIER  voor een youtube filmpje dat laat zien hoe inwoners en ondernemers uit de gemeente Peel en Maas de Floriade 2012 als podium voor acquisitie en samenwerking hebben gebruikt.


Noord-Limburg heeft een grote potentie om economische vooruitgang te boeken.
Nederland is het tweede grootste exportland van agrarische producten van de wereld, direct na de VS. Dat doen we door op zo’n kleine oppervlakte zeer intensief en duurzaam te produceren. Kennis van de intensieve agrarische sectoren als veehouderij, vollegrondsgroenteteelt, glastuinbouw en boom- en sierteelt vind je allemaal in de regio Venlo. En dan niet alleen de kennis van feitelijke productie, maar ook van de machines en installatietechniek en de handel en logistiek. Het gaat daarom niet alleen over het exporteren van agrarische producten, maar ook over het vermarkten van kennis.
En dan heb je de perfecte ligging als logistieke topregio om goederen over heel Europa te distribueren. Met onze perfecte multimodale verbindingen over water, weg en spoor en de ligging tussen Rotterdam en het Ruhrgebied valt de keuze van veel internationale concerns op Greenport Venlo.
Maar ook met name de industrie die het vizier op de mondialisering heeft gezet komt tot bloei.
Zo behaalde WP-Haton uit Panningen de Limburg Export Award in 2012.
In alle sectoren gaat het om open innovatie. Daarvoor heeft de provincie Limburg tijdens de Floriade een uitgebreid B2B programma georganiseerd onder de naam Limburg & Co.  Ondernemers werden bij elkaar gebracht tijdens de zes themadagen smaak, duurzaamheid, logistiek, voeding, gezondheid en kleur. Het resultaat is dat meer dan 40 projecten zijn ingediend waarbij samengewerkt wordt door ondernemers, onderwijs, onderzoek  en overheid.
Wij zijn in de regio Venlo heel goed in staat om in alle sectoren de beschikbare kennis in de praktijk te brengen en om te zetten in verwaarding. Dat kan alleen door samenwerking tussen de ondernemers, onderzoeksinstellingen, onderwijs en overheid. Die samenwerking moet niet alleen gezocht worden in de technische innovaties maar ook in de vermarkting. Als we gebruik zouden kunnen maken van elkaars internationale contacten dan is er niet alleen kennis en kunde, maar ook kassa.

Peelkern Meijel: Initiatief van de Meijelse samenleving

Actueel, werken, Leven, Wonen No Comments

  MeijelOp 27 november 2012 presenteerde het dorpsoverleg van Meijel het boekwerkje “Denk je aan Meijel”. Een geweldig voorbeeld van zelfsturing. In de projectgroepen voorzieningen & infrastructuur, natuur & recreatie, werk, wonen, jongeren, verenigingen, onderwijs, zorg heeft het dorp het eigen toekomstbeeld vastgelegd.
Op zich is het al heel bijzonder dat deze visie helemaal zelfstandig is ontwikkeld met de expertise en de ervaring die in Meijel zelf aanwezig is. Wat het helemaal fantastisch maakt is dat er een mentaliteit is om er zelf de schouders onder te zetten.  Er is een houding van: Dit gaan wij doen, wie doet er mee?  Het is geweldig hoe de deskundigheid in Meijel wordt gebundeld om in 2013 de zaken echt te gaan aanpakken. Het is een grote uitdaging voor de gemeente Peel en Maas om hieraan een bijdrage te kunnen leveren. Met de deskundigheid en inzet die in Meijel aanwezig is moeten we met de hulp van de gemeente Peel en Maas in 2013 de nodige slagen kunnen maken.

Floriade 2012: Een topevenement in de regio Venlo

Actueel, werken No Comments

Greenpark Venlo

Foto: Greenpark Venlo
Klik HIER voor een een filmpje over inwoners en ondernemers van Peel en Maas tijdens de Floriade


In 2012 heeft de regio Venlo een topevenement georganiseerd: De wereldtentoonstelling Floriade 2012. Dit evenement was heel  belangrijk voor de ontwikkeling voor de regio, maar het financieel resultaat en de communicatie daar over was niet goed.

Ik wil toch naast de negatieve beeldvorming over het financieel resultaat de zaken noemen die wel zijn bereikt.

De Floriade is een belangrijke punt in een ontwikkelingslijn om regio Venlo een sterke economische speler te maken.

Begin van deze eeuw: was er regio dialoog Noord-Limburg. Een van de projecten die hieruit voort vloeide was het organiseren van een groot internationaal evenement. In 2003 besloten de gemeenten om de wereldtententoonstelling Floriade hier naar toe te halen.

Doel: Noord-Limburg internationaal op de kaart zetten als de kennisregio m.b.t. intensief en duurzaam produceren van voedsel. En dat is met de Floriade bereikt.

Het evenement behoorde tot de top tien belangrijkste evenementen in 2012 van de wereld. Het niveau was hoger dan andere Floriades met hoge waarderingen van bezoekers uit de hele wereld
Van de meer dan 2 miljoen bezoekers waren er 11% zakelijk. Er waren meer dan 1000 zakelijke evenementen, thematische meetings met 2600 experts en 57 internationale handelsdelegaties.
Er was een grote spin off met  extra omzet voor het  bedrijfsleven van ongeveer 350 miljoen euro.

Voor de business-to-business hebben we gezaaid en we gaan nu internationaal oogsten. Bedrijven hebben elkaar door de Floriade gevonden en gaan met concrete innovatieve projecten verder.

En wat zeker ook moet tellen zijn de 300 miljoen euro  aan investeringen in infra structuur en gebouwen die van blijvende waarde zijn.

De regio Venlo organiseerde een wereldtententoonstelling  en kan daar trots op zijn.

Nogmaals. Het ging niet goed met de financiële resultaten en de communicatie daaromtrent. Het is jammer dat daardoor dit mooie evenement een negatieve afsluiting krijgt.

Van begin af aan had duidelijk gemaakt moeten worden dat er met name wat betreft de bestedingen grote onzekerheden zijn bij een evenement dat 1 keer in de 10 jaar gehouden wordt en nu ook nog op een totaal andere locatie.

Het is ook jammer dat steeds is gecommuniceerd in termen van aantallen bezoekers. De begroting was echter gebaseerd op een aantal verkochte toegangsbewijzen.

Wat in de organisatie ook niet goed is verlopen is de in 2003 gecreëerde afstand tussen gemeentebestuurders en directie van de Floriade. Door het aandeelhoudersmodel kwamen gemeentebestuurders in de spagaat tussen de geheimhoudingsplicht jegens de onderneming en de openbaarheidseisen van de publieke verantwoording.
Met de Floriade hebben we veel in gang gezet. Natuurlijk hadden wij ook heel graag positieve financiële resultaten in de directe exploitatie gehad. Dat is niet gelukt.
Wat wel gelukt is dat  we een topevenement hebben gehad in een toekomstige economische topregio met straks de campus Venlo Greenpark tussen de Health Campus in Maastricht, de Chemelot Campus in Sittard en  de high tech Campus Brainport in Eindhoven.

De toekomst is dat het terrein als Greenpark met alle door de Floriade gedane investeringen nu tot onze volledige beschikking komt met 2 prachtige gerealiseerde gebouwen, de Innovatoren en de Villa Flora. Samen met de provincie gaan we nu werken aan de ontwikkeling van de Campus Greenport Venlo. Daarbij is Greenpark een belangrijk element in deze gebiedsontwikkeling.
In 2013 zetten we de profilering van onze regio door met de hoofdstad van de smaak. Laten we met zijn allen de dynamiek van de regio Venlo in stand houden en ook het goede van onze Floriade Regio Venlo blijven uitdragen. Dat hebben alle ondernemers en inwoners die zich daar voor hebben ingezet verdiend.

 

Bestemmingsplan Kasteel de Keverberg goedgekeurd

Actueel, werken, Leven No Comments

Kasteel Keverberg

Op 18 december 2012 heeft de gemeenteraad van Peel en Maas het bestemmingsplan van kasteel De Keverberg in Kessel goedgekeurd. Dit is een belangrijke stap om het gebruik van het kasteel als een van de belangrijkste toeristische speerpunten in Noord Limburg mogelijk te maken. Met dit betemmingsplan is het mogelijk het kasteel te gebruiken voor evenementen, feesten en congressen.
Het ontwerp van de herbouw is vrij uniek. De bestaande ruïne wordt aangevuld met een eigentijdse opbouw, waarbij de historische contouren worden hersteld.
Ook uniek is dat de verantwoordelijkheid voor het bouwproces in handen is gelegd van een aantal zeer deskundige vrijwilligers. Met volle inzet gaan zij zorgen dat de bouw en de exploitatie een succes wordt.

Grote subsidie voor herbouw Kasteel Keverberg in Kessel

Actueel No Comments

Op 22 februari 2011 kwam het bericht van geduputeerde Noël Lebens van de provincie Limburg dat een subsidie van € 175.000 werd toegekend voor hetbouw van de Donjon toren van kasteel de Keverberg. Een dag later werd het bestuursakkoord getekend voor de regio agenda. Daarin staat als regionaal project de herbouw voor kasteel De Keverberg vermeld met nog eens een subsidie van 2 miljoen Euro.
Het is gelukt een goede financiële basis te leggen voor dit belangrijke project voor Kessel, Peel en Maas en de regio.
Na 65 jaar zijn de kansen nog nooit zo groot geweest om eindelijk dit rijksmonument te herstellen. De bal ligt nu bij de enthousiaste leden van Stichting de Keverberg en de gemeenteraad van Peel en Maas. De Stichting moet komen met een goed exploitatieplan, waarmee de gemeenteraad tot een afgewogen besluit kan komen. Ik hoop intens dat het gaat lukken om dit beeldbepalende monument van de historie van onze streek in oude glorie te herstellen

Bestuurlijke daadkracht loont!

Actueel No Comments

ringoventopkl.jpg

Een paar jaar geleden stonden de ontwikkelingen rond de Ringoven in Panningen stil. Private partijen kwamen er niet uit. Een groot bouwhek rond het rijksmonument zetten met een bord “Gevaarlijk, verboden toegang” was een weinig aantrekkelijk alternatief. Want daarmee stonden de nieuwbouwplannen in deze omgeving ook stil. Met hulp van de provincie Limburg heeft de gemeente de schouders eronder gezet. Het rijksmonument kon met medewerking van Wonen Limburg worden aangekocht en met subsidies en een gemeentelijke investering worden opgeknapt. De bouw is nu in volle gang. Er zijn al intentie overeenkomsten met Daelzicht, de zorggroep Noord-Limburg, Bobo en Prisma voor het gebruik van dit gerestaureerde monument. Door deze ontwikkeling kan het complete concept met de aangrenzende nieuwbouw ook weer worden vlotgetrokken. De plannen zijn voor de nieuwbouw van zorgappartementen, huurwoningen en een basisschool zijn nu in volle ontwikkeling. Bestuurlijke daadkracht loont!

WOONVRAGERS IN DE KNEL

Actueel No Comments

Door: Peter Fleuren

Door nieuwe financiële en Europese regels komen grote groepen woonvragers in de knel. Als je een huishoudinkomen van rond de € 35.000 hebt kun je zonder eigen vermogen vrijwel niet meer aan een woning komen.
Met nieuwe financiële regels van de Autoriteit Financiële Markten en banken kan een gezin met een inkomen van € 35.000 niet meer dan € 125.000 lenen voor de aankoop van een huis. Daarvoor zijn nu nauwelijks huizen te koop.
Aan de andere kant is huren een woning van een woningbouwcoöperatie ook nauwelijks meer mogelijk. Nieuwe Europese regels bepalen dat deze coöperaties 90% van de woningen die vanaf nu worden verhuurd, moeten verhuren aan de primaire doelgroep, d.w.z. mensen die in aanmerking komen voor een huurtoeslag.  Een stel krijgt geen huurtoeslag als het gezamenlijk inkomen hoger is dan € 29.350. Dus huren kan ook niet.
EEN DOODZIEKE WONINGMARKT
Het is natuurlijk te gek voor woorden dat gewoon hardwerkende mensen niet meer kunnen wonen. Financiële systemen hebben de zaken totaal ontwricht. De bestaande en nieuwe huizen zijn veel te duur. Banken mogen als gevolg van de financiële crises de kredieten voor deze te dure huizen niet meer verstrekken. Het verhuren voor niet marktcomforme huren aan woonvragers met een modaal inkomen door coöperaties wordt nu gezien als staatssteun. Ook weer een financiële regel. Hiermee is de woningmarkt doodziek geworden.
Het is ook een zeer besmettelijke ziekte. Als jonge mensen niet aan een woning geholpen kunnen worden dan zullen ze hun heil elders gaan zoeken. Bij de golf van vergrijzing die ons nog te wachten staan is dit onacceptabel. Wonen is een elementaire basisbehoefte. Als mensen met een gewoon inkomen niet meer in hun basisbehoeften kunnen invullen dan ontwricht dit de samenleving.

WAT KAN DE GEMEENTE ER AAN DOEN?
Het financiële systeem kan een gemeente niet veranderen. De plaatselijke regels wel.
Zo zouden we kunnen beginnen met de bouwkavels die de gemeente normaal verkoopt nu uit te geven in erfpacht. Dan hoeft de bank dat niet meer te financieren. Dat doen we natuurlijk alleen maar als er dan ook echt goedkoop gebouwd wordt. Dat betekent dat we de bouwsector uitdagen om huizen te bouwen voor starters voor € 100.000. bouwkosten.
De winsten van projectontwikkelaars zijn dan ook niet meer aan de orde.
Ze zullen wel moeten want anders komt de hele bouwsector stil te liggen.
De gemeente kan ook initiatieven om jongeren woningen te laten huren de ruimte geven door de regels te wijzigen. Investeerders die huurwoningen willen bouwen of bestaande woningen willen splitsen in goedkope huurwoningen zouden we kunnen we toestaan en stimuleren. Het gevolg is dan wellicht dat de zeepbel van de waardeontwikkeling van bestaande woningen omlaag gaat. Maar een prijscorrectie naar beneden helpt onze nieuwe woonvragers ook. En dat nu toch het doel: onze eigen en nieuwe hardwerkende jongeren moeten kunnen wonen.

Peter Fleuren
24-12-2010

FUSIEGEMEENTEN LEGGEN STEVIGE FINANCIELE BASIS VOOR PEEL EN MAAS.

Actueel No Comments

De fusiegemeenten sloten het jaar 2009 af met een reservepositie (eigen vermogen)  van in totaal € 76 miljoen Euro. In afgeronde bedragen was dit als volgt verdeeld: Helden € 36 milj, Kessel € 7 milj, Maasbree 22 milj en Meijel € 11 milj.  Zij legden daarmee de basis voor een sterke en  gezonde financiële start van de nieuwe gemeente Peel en Maas.

Belangrijke besluiten
Bovendien zijn er in 2009 door de gemeenteraden voor de verschillende gemeente besluiten genomen die nog in de cijfers van 2009 zijn verwerkt.  Een aantal in het oog springende ontwikkelingen zullen we hieronder noemen.
In Helden werd besloten voor het verbouwen van gemeenschapshuis ’t Erf in Egchel, het renoveren van de Ringoven in Panningen voor een (dag)activiteitencentrum en het opknappen van de toren op het Raadhuisplein.  Bovendien werden (toekomstige) tegenvallers door het wegvallen van de baatbelasting voor centrum Panningen en culturele subsidies aan DOK6 ter grote van in totaal 1,5 miljoen in de cijfers van 2009 verwerkt om de nieuwe gemeente daarmee niet te hoeven belasten.
In Maasbree werd in 2009 de basis gelegd voor de financiering van het Hart voor Maasbree: Een belangrijke gebiedsontwikkeling in het centrum van Maasbree met een Multi Functioneel Centrum, een brede school en zorgvoorzieningen.
In Meijel werden het herinrichten van het Alexanderplein en een oplossing voor aanpassing voor de sportzaal De Körf gefinancierd. In Kessel stonden herinrichtingen van Kerkplein, Baarskampstraat, Molenstraat, Rietstraat en de parkeerplaats bij de voetbalvelden op het programma.

HARD GEWERKT
Door de ambtelijke organisaties van de vier gemeenten is in 2009 keihard gewerkt. Niet alleen is er de basis gelegd voor belangrijke projecten. De fusie heeft heel veel energie gekost . De ambtelijke organisatie is gereorganiseerd, waardoor we met minder mensen de benodigde kwaliteit kunnen leveren. Bij de start van de nieuwe gemeente stond de nieuwe organisatie er kant en klaar, inclusief de huisvesting op één plek. Dit hebben we met beperkte inzet van financiële middelen kunnen realiseren. We danken iedereen die daar met grote inzet voor heeft gewerkt: gemeenteraadsleden, colleges en ambtenaren. Zij hebben daarmee een stevige basis gelegd voor onze nieuwe gemeente Peel en Maas.

« Previous Entries